Dokumenty

Společenství vlastníků jednotek domu Na poříčí č.p. 1894/46 Praha 1

 

(všechny dokumenty jsou zveřejněny ve formátu *.rtf, ne *.doc) (nebo *.xls)

 

číslo datum popis
[009] 01.01.2005 Předpis poplatků CELKEM (FP+FR+služby)
[008] 07.12.2004 Předpis poplatků do FP+FR
[007] 07.12.2004 Zápis z 1. Shromáždění SVJ dne 07.12.2004
[006] 07.12.2004 Návrh programu na 1. schůzi Shromáždění SVJ dne 07.12.2004
[005] dd.11.2004 Návrh smlouvy s PragoCongress-em
[004] 23.11.2004 Předpis poplatku do FP+FR
[003] 20.10.2004 Návrh zápisu SVJ do OR
[002] 01.10.2004 Zápis z 1. schůze výboru společenství dne 01.10.2004
[001] 30.09.2004 Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na poříčí č.p. 1894/46 Praha 1

 

VZORY:

 

číslo datum popis
[001]   Čestné prohlášení člena statutárního orgánu
[002]   Čestné prohlášení statutárního orgánu
[003]   Co dělat v SVJ po založení
[004]   Podpisový vzor
[005]   Návod na zápis Společenství vlastníku jednotek do obchodního rejstříku
[006]   Vzor návrhu zápisu do OR společenství VJ

 

aktualizace
14.01.2005 12:22:02